Toepassing en Tips

In dit deel van de documentatie van Landgoed QGIS-NL wordt ingegaan op het gebruik van QGIS-NL. De nadruk ligt daarbij op het gebruik in typisch Nederlandse situaties.

Denk bijvoorbeeld aan het inlezen van BGT, het gebruik van PDOK WFS-services of de haken en ogen bij het gebruik van het Nederlands rijksdriehoeksstelsel.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe om te gaan met versies en updates van die Landgoed uitbrengt van QGIS-NL.