SVG Symbolen

Introductie

In Landgoed QGIS-NL zijn extra symbolensets in svg-formaat opgenomen. Het betreft symbolen die we veel tegenkomen op Nederlandse kaarten, zoals symbolen uit de BGT en de Top10NL.

Praktijk

De svg-symbolen zijn direct bruikbaar vanaf het tabblad Symbologie dat bereikbaar is vanaf de eigenschappen van een laag.

De symbolen zitten een beetje verstopt. Op onderstaande afbeelding staat uitgelegd hoe ze te vinden zijn:

Werk van boven naar beneden:

  • Selecteer eerst onder Markering het symbooltype wat daar weergegeven staat (dit is meestal iets anders dan SVG-symbool). De balk wordt dan blauw zoals in bovenstaande afbeelding.
  • Kies dan voor Symboollaagtype: SVG-symbool.
  • Klap dan de groep Applicatie Symbolen in het SVG Groepen deelvenster dicht.
  • Klap dan de groep Gebruiker Symbolen in het SVG Groepen deelvenster open.
  • Kies dan uit de groepen (bijvoorbeeld BGT) een groep, en daarna een symbool.
  • Klik vervolgens op Apply om het symbool toe te passen.