RuimtelijkePlannen

Introductie

De RuimtelijkePlannen plugin maakt het mogelijk snel en eenvoudig RuimtelijkePlannen vanuit het aftappunt van ruimtelijkeplannen.nl als data toe te voegen aan QGIS.

Gebruik

De plugin is opgenomen in het Web menu van Landgoed QGIS-NL. Er staat ook een icoontje en een zoekbalk op de onderste knoppenbalk van Landgoed QGIS-NL.

De kaartlagen worden toegevoegd vanuit de Web Feature Service (WFS) van het koppelvlak van ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dat u de beschikking heeft over alle data die u verder zelf kunt opmaken of gebruiken voor analyses.

Plan toevoegen middels klikken in de kaart

Door eerst het RP icoontje aan te klikken en daarna in de kaart te klikken verschijnt een lijst met plannen. Dit zijn alle plannen die zijn opgenomen op het tabblad “JURIDISCH” van ruimtelijkeplannen.nl.

Middels dubbelklikken op een van de regels in de lijst wordt het plan toegevoegd aan het QGIS project.

Plan toevoegen middels IMRO-idn

Indien het IMRO-idn van een plan bekend is kan dit ook direct worden ingevuld in de werkbalk van de plugin (rechts naast het RP icoontje: ).

Indien het plan inderdaad bestaat en opgenomen is op het tabblad “JURIDISCH’ wordt het vervolgens toegevoegd aan het project.

Doorklikken naar teksten

Aan elke laag is door de plugin ook een zogenaamde ‘actie’ gekoppeld. Door eerst bij het QGIS action-knopje (rechts naast het identify-knopje) de actie ‘Open text link(s) in browser’ te kiezen en daarna een object in een toegevoegd plan aan te klikken worden alle gekoppelde documenten in de velden ‘verwijzingNaarText’ of ‘verwijzingNaarObjectgerichteText’ geopend in uw webbrowser.

Let op: dit kunnen er soms veel zijn!

Certificaat probleem Windows

Door een bug in QGIS/ Qt onder Windows kan er een foutmelding komen mbt een ‘self signed certificate` zoals in onderstaand voorbeeld:

Het toevoegen van een SSLserveruitzondering zoals hierboven met rood aangegeven lost dit probleem op.

Meer Info en Bugs

De RuimtelijkePlannen plugin is mede ontwikkeld door ontwikkelaars van Landgoed.

De officiële help voor de plugin staat hier. Deze is vergaand gelijk aan de hierboven getoonde.

Indien iets niet werkt zoals het hoort kunt u dit aangeven op de issues pagina.

De broncode van de plugin is hier beschikbaar.